Iepazīstinot ar Latvijā nozīmīgiem rakstniekiem, kuri dažādos vēstures posmos bijuši soļa attālumā no nominācijas Nobela prēmijai literatūrā, Imanta Ziedoņa bibliotēkā 2019. Gada vasarā notika sarunu cikls Nobela ēnā. Jūnijā un jūlijā piecās lekcijās literatūras nozares speciālisti un zinātnieki stāstīja par tādiem izciliem latviešu autoriem kā Rainis, Edvarts Virza, Imants Ziedonis, Vizma Belševica un Knuts Skujenieks.

 

Sarunu cikls Nobela ēnā Ziedoņa bibliotēkā deva ieskatu Latvijas kultūras un literatūras vēsturē ikvienam interesentam, taču Ziedoņa bibliotēka tajos piedalīties īpaši aicināja seniorus, tādējādi veicinot dažādu paaudžu savstarpēju integrāciju mūsdienu sabiedrībā. “Seniori, visticamāk, ir tie, kuru jaunības dienu laiks sakritis ar kāda literatūras dižgara aktīvāko darbības posmu. Tāpēc īpaši vēlamies aicināt un lekcijās aktīvi piedalīties tieši seniorus, lai, iepazīstot Latvijas kultūrtelpu no dažādām perspektīvām, rosinātu paaudžu viedokļu apmaiņu,” skaidro Ziedoņa bibliotēkas vadītāja Ance Caune.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarunu ciklā lekcijas vadīja literatūras jomas profesionāļi: Raiņa un Aspazijas muzeja vecākais eksperts Jānis Zālītis iepazīstināja ar Raiņa daiļrades analīzi, literatūrzinātnieks Arnis Koroševskis stāstīja par Knutu Skujenieku, literatūrzinātniece, literatūras kritiķe Anda Kubuliņa runāja par Vizmu Belševicu, literatūrzinātnieks Viesturs Vecgrāvis analizēja Edvarta Virzas dzīvi un daiļradi, savukārt literatūrzinātniece Eva Eglāja-Kristsone vadīja lekciju par Imantu Ziedoni. Katras sarunas noslēgumā notika neliela diskusija un iespēja veikt attiecīgā rakstnieka daiļrades lasījumu audio ierakstus, tādējādi popularizējot viņa darbus, kā arī veicinot sabiedrības interesi par lasīšanu.

 

Sarunu ciklu Nobela ēnā līdzfinansēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programma.